top of page

Privacy Beleid

PRIVACYBELEID 
Dit is het Privacybeleid van Le Lapin B.V. (hierna "Le Lapin").
Le Lapin vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw
persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van
gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening
(EU) 2016/679, hierna de “AVG”). In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.


Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid
regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 6 december 2021.
Een PDF van het Privacybeleid kunt u op verzoek aan ons via e-mail toegestuurt krijgen.
Stuurt u ons dan een email via: info@Lelapin.eu.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
De website van Le Lapin is te vinden op www.Le Lapin-kitchenware.com.
De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is
Le Lapin B.V., Haarlemmerstraatweg 95, 1165MK Halfweg. (KvK: 83966447). 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT LE LAPIN VOOR WELKE DOELEINDEN?
2.1 BETALINGEN
Ten behoeve van Le Lapin worden uw aankopen in de webshop afgewikkeld door onze payment provider Wix B.V. (hierna:“Wix”). Bij Le Lapin kunt u op verschillende manieren betalen. Welke gegevens hierbij
verwerkt worden is afhankelijk van de door u gekozen betaaldienst. Het betreft gegevens zoals:
• Transactie;
• Gegevens die verband houden met uw betaalwijze zoals het soort kaart waarmee u betaalt, een deel van het kaartnummer en de vervaldatum;
• Betaalwijze;
• Locatie en tijd;
• Land van herkomst van de creditcard
• Bij een online betaling het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met u. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Le Lapin om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.
De gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude te herkennen en op te sporen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Le Lapin en/of derden om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen. Om fraude tegen te gaan, te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en ter controle van alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan Le Lapin steekproefsgewijs contact met u opnemen voor een aantal controlevragen en/of u op een andere wijze verzoeken aanvullende informatie te verstrekken. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Le Lapin om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

2.2 GEBRUIK VAN LE LAPIN WEBSITE
Bezoek aan de website
Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit
uw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van uw computer dat het mogelijk maakt uw
computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te
kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op onze Website
bezoekt. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst met u, namelijk
uw bezoek aan de Website en het gerechtvaardigd belang van Le Lapin en/of derden om de
Website en diensten van Le Lapin te beveiligen en fraude op te sporen en te voorkomen.

Cookies
Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-
tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u
vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website. Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen. De juridische grondslag voor het gebruik
van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen,
is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen
voor uw privacy). In onze Cookie Policy kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke
doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken
via de link Cookie informatie & instellingen onderaan de Website.

Webshop Account
Klanten die hun Webshop Account hebben kunnen deze gebruiken om bestellingen te plaatsen op de Website.  We gebruiken uw gegevens om er voor te zorgen dat u eenvoudig vervolgbestellingen op de Websites kunt plaatsen en voor het afhandelen van uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bestellen als gast
Als u een online bestelling wilt doen zonder Member te worden, vragen wij u gegevens in te
vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met u te hebben
over uw bestelling, zoals uw factuur- en bezorgadres en uw e-mailadres. De juridische grondslag
voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

2.3 SOCIALE MEDIA
Le Lapin is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram en
Pinterest. Als u Le Lapin volgt via sociale media, of communiceert met of over Le Lapin via sociale
media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u
informatie over Le Lapin deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die
sociale media. Le Lapin volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang
krijgen tot gegevens op sociale media over u.


Le Lapin kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van Le Lapin is gedeeld en “geliked”
via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan Le Lapin bijhouden of en, zo
ja, welke berichten er over Le Lapin worden geplaatst via sociale mediakanalen en
klachtensites. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn zodat wij de inhoud van onze
sociale media-activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren, zoals:
• Profielinformatie van het betreffende sociale medium;
• De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Le Lapin;
• In het platform opgeslagen metadata. 
Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van Le Lapin te
analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het
gerechtvaardigd belang van Le Lapin om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te
kunnen verbeteren. 

2.4 KLANTENSERVICE
Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van Le Lapin Klantenservice
verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw verzoek, zoals:
• NAW-gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer;
• Inhoud correspondentie en gespreksnotities;
• Gespreksopname in geval van telefonisch contact;
• Indien u contact opneemt via een eventuele Chat functie; ook de verwijzende website en op welke pagina u zich bevindt als u de chat opstart; Afhankelijk van uw verzoek zal de medewerker toegang kunnen verkrijgen tot informatie die nodig is om uw verzoek te behandelen, bijvoorbeeld of u een Account heeft of Member bent en de orderstatus van uw  bestelling. Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u. We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Le Lapin om haar dienstverlening te verbeteren.

2.5 COMMUNICATIE VAN LE LAPIN
Op de Website kunt u zich aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van de
Le Lapin. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van de
Le Lapin. De grondslag hiervoor is toestemming.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies en
vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-
mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website. Wij kunnen
hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrieven
zijn is. De frequentie van verzending is afhankelijk van hoe vaak u een e-mail opent en uw
klikgedrag op de Website. De grondslag voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken
is toestemming. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming. Deze toestemming kan altijd
weer worden ingetrokken via “Cookie informatie & instellingen” onderaan de Website.

Berichten per sms
Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen wij u in uitzonderlijke gevallen waarschuwen
in geval van calamiteiten, of u attenderen op bijzondere gebeurtenissen en speciale
gelegenheden. Wij zullen dat echter alleen bij hoge uitzondering doen. Mocht u een sms van ons
ontvangen, dan kunt u direct na ontvangst van een dergelijk bericht ook aangeven dat u hier geen
prijs op stelt via ons mailadres: info@Lelapin.eu.

Post
Als Member ontvangt u mogelijk post met informatie en aanbiedingen van Le Lapin. De
juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met u. U kunt zich altijd
afmelden voor post door Le lapin een mail te sturen via: info@Lelapin.eu.

2.6 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Le Lapin doet eventueel op verschillende manieren onderzoek naar klanttevredenheid. 
In het geval u een aankoop bij Le Lapin doet, kunt u eveneens een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Le Lapin, verwerken wij de volgende gegevens:
• E-mailadres;
• Gegevens betreffende de te onderzoeken dienstverlening (bijvoorbeeld een aankoop naar
aanleiding waarvan het klanttevredenheidsonderzoek plaatsvindt) en uitkomst onderzoek;
• Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (alleen op uw verzoek).
De uitkomsten van het onderzoek worden door ons gebruikt om onze diensten en producten te
verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.

3. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
Le Lapin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Le Lapin hanteert verschillende
bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens zoals hieronder
genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te
bewaren.

Membership
De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw mogelijke Membership Account worden in beginsel door
ons bewaard zolang u Member bent. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw
Membership, zullen wij u vragen of u Member wilt blijven. Als u, ook na een reminder, niet
aangeeft Member te willen blijven, verwijderen wij uw Membership Account, met uitzondering van
gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren.
Indien u contact opneemt met ons via ons mailadres info@Lelapin.eu. worden de gegevens
over uw verzoek maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling van uw verzoek bewaard.


Webshop Account
De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden in beginsel door ons
bewaard zolang uw Webshop Account actief is. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft
gemaakt van uw Webshop Account, zullen wij u vragen of u uw Webshop Account wilt behouden.
Als u, ook na een reminder, niet aangeeft uw Webshop Account te willen behouden, verwijderen
wij uw Webshop Account, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke
bewaartermijn langer dienen te bewaren.

Klantenservice
Indien u contact opneemt met Le Lapin Klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons
maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Klanttevredenheid
Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, worden de door u verstrekte gegevens door
ons maximaal 24 maanden bewaard.

4. AAN WIE VERSTREKT LE LAPIN UW GEGEVENS? 
Le Lapin kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in
overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker
voor Le Lapin en Le Lapin draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten
aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor
Le Lapin optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Le Lapin
afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in
opdracht van Le Lapin. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast
verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze
dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders. Ook kan Le Lapin diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Voor het bezorgen van uw bestellingen in overeenstemming met de door u gekozen bezorgmethode en het versturen van e-mailnotificaties over de status van de bezorging, worden uw contactgegevens en uw bezorgadres aan de betreffende bezorgdienst verstrekt. De bezorgdienst is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Voor meer
informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de betreffende bezorgdienst kunt u de
privacyverklaring op de website van PostNL, DHL of UPS raadplegen. Ook andere partijen kunnen
betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met Le Lapin. U wordt daarover dan geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst. Voor het overige verstrekt Le Lapin alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of belangen van derden.

5. GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN ANDERE LANDEN?
Le Lapin kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in
overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de
Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie
bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van
persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.
Om uw privacy te waarborgen, zal Le Lapin uw persoonsgegevens slechts doorgeven naar
landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde
land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen
worden geboden, zoals ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn
goedgekeurd door de Europese Commissie, zo nodig met aanvullende maatregelen. Deze
zijn hier te vinden.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 
Le Lapin heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo
maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te
voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.
Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn.
Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte
groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens.
De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd
hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht. Meerdere
keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid
van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar
boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

7. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?
In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Le Lapin worden overgedragen
aan een derde partij of kan Le Lapin fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw
persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Le Lapin zal u in een dergelijk
geval altijd vooraf informeren.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?
Inzage en correctie
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Le Lapin van u verwerkt en voor welke doeleinden,
kunt u contact opnemen met Le Lapin via onze Klantenservice of via info@Lelapin.eu.                                                                                    U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar,
dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger).
Le Lapin zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.


Bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing
en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met
onze Klantenservice via info@Lelapin.eu. In de e-mails of andere berichten die Le Lapin
stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u
dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet
afmelden.

Verwijdering
Als u wilt dat Le Lapin uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom
verzoeken door een e-mail te sturen naar info@Lelapin.eu. Het is mogelijk dat enkele                                                              persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Le Lapin worden bewaard, bijvoorbeeld                                                                        indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een

wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.


Beperking verwerking
Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u
de juistheid van de persoonsgegevens die Le Lapin verwerkt betwist, of u bezwaar heeft 
ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Le Lapin, kunt u hierom
verzoeken door een e-mail te sturen naar info@Lelapin.eu.

Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door Le Lapin berust op uw toestemming en via
geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende
persoonsgegevens die u aan Le Lapin heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen
naar info@Lelapin.eu.

Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke)
toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de
intrekking daarvan.

Klacht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Le Lapin, heeft u het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. WEBSITES VAN DERDEN
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Le Lapin heeft geen
zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het
gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy
statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Le Lapin zijn verkregen.
Le Lapin accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of
inhoud van) websites van derden.

10. CONTACT 
Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met
Le Lapin Klantenservice via mail: info@Lelapin.eu.

bottom of page